Tilskudsregler

Tilskudsreglen er et stort fremskridt for de patienter, der har behov for flere behandlinger hos kiropraktoren, end den offentlige sygesikring hidtil har givet tilskud til.

Der er ikke længere begrænsninger i det antal kiropraktorbehandlinger, sygesikringen giver tilskud til. Begrænsningen har aldrig været fagligt begrundet.

For at gennemføre de nye tilskudsregler har det været nødvendigt at foretage en omlægning af hele tilskudssystemet med en tilpasning af tilskuddene til de enkelte ydelser som led i kiropraktorbehandlingen.

Der er ikke generelt ændret på tilskudsniveauet, men den store forbedring for patienterne består af ophævelsen af den antalmæssige begrænsning. Der gives nu tilskud til det antal behandlinger hos kiropraktoren, som patienterne har behov for.

Du kan få en komplet liste med de nye honorarer og sygesikringstilskud hos din kiropraktor eller ved at klikke ind på:www.kiropraktor-foreningen.dkGunnar Meilstrup